Sunday, September 13, 2009

Keputusan Berhikmah

Dalam kehidupan seharian, dalam melakukan sebarang aktiviti, sudah pasti adanya keperluan dalam membuat suatu keputusan.

Bagi membuat suatu keputusan, ilmu yang mendalam terhadap apa yang akan diputuskan itu amatlah penting, agar keputusan yang dilakukan nanti lebih tepat. Sering juga kita berhadapan dengan suatu keputusan di mana kedua-dua pilihan tersebut mempunyai kepentingan terhadap kita, namun kita hanya dibenarkan memilih salah satu yang lebih penting dari yang lain.
Seseorang yang memiliki hikmah, mempunyai kekuatan untuk melakukan keputusan yang lebih tepat berbanding seseorang yang tidak mempunyai hikmah.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...