Wednesday, January 6, 2010

Adab Menuntut Ilmu

Setiap perkara yang kita lakukan perlu mengikut adab. Dalam menuntut

ilmu, terdapat adab-adab yang perlu diamalkan supaya perlaksanaan
pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan teratur dan berkesan :

* Niat
Seseorang pelajar mestilah memasang niat yang suci dalam hatinya. Niat
yang baik itu menjernihkan hati hingga mudah memahami pelajaran.
Niat yang penuh keihklasan menyingkirkan syaitan dan mengundang dan
nur Illahi.

* Azam
Seseorang pelajar mestilah mempunyai kemahuan keras untuk
memehami sesuatu ilmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran

"Hendaklah engkau berhati teguh seperti keteguhan hati para Rasul yang
memiliki kemahuan keras." Surah Al-Ahqaf:35

*Tekun
Pelajar mesti memperhatikan pelajaran dengan serius.
Diriwayatkan:
Telah berkata Ibnu Mas'ud : "Adalah Rasulullah SAW apabila berdiri di
atas mimbar, kami sekalian menghadap beliau dengan wajah-wajah kami"
[Hadis Riwayat At-Tarmizi]
Dalam hadis yang lain ada diingatkan perlunya diam di kala khutbah
(pengajaran) berlangsung, supaya isi pelajaran dapat diserap dengan
baik.

*Disiplin
Seseorang yang menuntut ilmu perlu ada sikap displin. Ini penting dalam
menentuarahkan matlamat kita untuk mendapatkan ilmu. Jika sikap
disiplin dapat diamalkan dan dipupuk dalam diri pelajar, nescaya
perlaksanaan pembelajaran menjadi mudah. Pelajar boleh menentukan
dan merancang kaedah pembelajarannya dan dapat mencorak masa
depan sendiri sejak awal.

*Taat
Selain sikap disiplin, sikap taat juga penting. Seorang pelajar itu perlu taat
pada gurunya. Ini kerana ketaatan seorang yang jahil kepada orang yang
terpelajar adalah mengikut perintah agama iaitu ketaatan seluruh umat
kepada Rasulullah SAW ketika Baginda bersabda:

"Ambillah apa yang didatangkan kepada Rasul kepadamu dan apa yang
dilarangnya hendaklah kamu jauhi"

Juga firman Allah yang bermaksud:

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." Surah Al-Hasyr:7

*Hormat
Pelajar perlu menghormati guru yang mengajarnya supaya wujud
keadaan yang harmoni dan hubungan kasih-sayang. Sabda Rasulullah
SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hassan Al-Mawardi

"Muliakan orang yang kamu belajar daripadanya".Muliakanlah guru-guru
agama, kerana barangsiapa memuliakan mereka maka bererti mereka
memuliakan aku".

*Memelihara Makanan dan Minuman
Pada zaman Rasulullah SAW, Baginda amat menitik beratkan soal
pemakanan dan Baginda pernah menyebut tentang seorang manusia
yang permintaannya tidak termakbulkan oleh Allah AWT walaupan dia
sering menadah tangan dan menyebut 'Ya Allah, Ya Allah'. Ini disebabkan
sumber pemakanan dan minuman yang haram dan mempunyaui unsur
syubhah. Oleh itu pemakanan perlu dijaga untuk mendapat kecerdasan
otak, Kesihatan fizikal serta keberkatan dalam pembelajaran.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...