Tuesday, January 5, 2010

Orang-Orang Yang Didoakan Oleh Malaikat

Allah SWT berfirman, "Sebenarnya (malaikat - malaikat itu) adalah hamba-

hamba yang dimuliakan, mereka tidak mendahului-Nya dengan perkataan
dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya. Allah mengetahui segala
sesuatu yang dihadapan mereka dan yang dibelakang mereka, dan mereka
tidak memberikan syafa'at melainkan kepada orang-orang yang diridhai
Allah dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya"
(QS Al Anbiyaa' 26-28)

Inilah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat:

1.Orang yang tidur dalam keadaan bersuci.
Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, bahawa
Rasulullah SAW bersabda,"Barangsiapa yang tidur dalam keadaan suci,
maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan
bangun hingga malaikat berdoa 'Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan
karena tidur dalam keadaan suci '" (hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al
Albani dalam Shahih At Targhib wat Tarhib 1/37)

2.Orang yang duduk menunggu shalat.
Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahawa Rasulullah
SAW bersabda,"Tidaklah salah seorang diantara kalian yang duduk
menunggu shalat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para
malaikat akan mendoakan 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah sayangilah
ia' " (Shahih Muslim no.469)

3. Orang-orang yang berada di shaf bahagian depan di dalam shalat.
Imam Abu Dawud (dan Ibnu khuzaimah) dari Barra' bin 'Azib ra., bahawa
Rasulullah SAW bersabda,"Sesungguhnya Allah dan para mlaikat-Nya
bershalawat kepada (orang-orang) yang berada pada shaf terdepan"
(hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Abi
Dawud 1/130)

4.Orang-orang yang menyambung shaf(tidak membiarkan sebuah
kekosongan di dalam shaf).
Para Imam yaitu Ahmad,Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan
Al Hakim meriwayatkan dari Aisyah ra., bahawa Rasulullah SAW
bersabda,"Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bershalawat
kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf" (hadits ini dishahihkan
oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wat Tarhib 1/272)

5.Para malaikat mengucapkan 'Amin' ketika seorang Imam selesai
membaca Al Fatihah
Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahawa Rasulullah
SAW bersabda,"Jika seorang Imam membaca 'ghairil maghdhuubi '
alaihim waladh dhaalinn', maka ucapkanlah oleh kalian 'aamiin', karena
barangsiapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia
akan diampuni dosanya yang masa lalu"(Shahih Bukhari no.782)

6.Orang yang duduk di tempat shalatnya setelah melakukan shalat
Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW
bersabda,"Para malaikat akan selalu bershalawat kepada salah satu
diantara kalian selama ia ada di dalam tempat shalat dimana ia
melakukan shalat, selama ia belum batal wudhunya, (para malaikat)
berkata,'Ya Allah ampunilah dan sayangilah ia' " (Al Musnad no.8106,
Syaikh Ahmad Syakir menshahihkan hadits ini)

7.Orang-orang yang melakukan shalat shubuh dan 'ashar secara
berjama'ah
Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahawa Rasulullah
SAW bersabda,"Para malaikat berkumpul pada saat shalat shubuh lalu
para malaikat (yang menyertai hamba) pada malam hari (yang sudah
bertugas malam hari hingga shubuh) naik (ke langit), dan malaikat pada
siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu
shalat 'ashar dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari (hingga
shalat 'ashar) naik (ke langit) sedangkan malaikat yang bertugas pada
malam hari tetap tinggal, lalu Allah bertanya kepada mereka,
'Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?', mereka menjawab,'kami
datang sedangkan mereka sedang melakukan shalat dan kami tinggalkan
mereka sedangkan mereka sedang melakukan shalat, maka ampunilah
mereka pada hari kiamat' "(Al Musnad no.9140, hadits ini dishahihkan
oleh Syaikh Ahmad Syakir)

8.Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang
didoakan.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummud Darda' ra., bahawasannya
Rasulullah SAW bersabda,"Doa seorang muslim untuk saudaranya yang
dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa
yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang
menjadi wakil baginya, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan
sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata 'aamiin dan engkaupun
mendapatkan apa yang ia dapatkan' " (Shahih Muslim no.2733)

9. Orang-orang yang berinfak
Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra.,
bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak satu hari pun dimana pagi
harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun
kepadanya salah satu diantara keduanya berkata,'Ya Allah, berikanlah
ganti bagi orang yang berinfak'. Dan lainya berkata,'Ya Allah, hancurkan
harta orang yang pelit' " (Shahih Bukhari no. 1442 dan Shahih Muslim
no.1010)

10.Orang yang makan sahur.
Imam Ibnu Hibban dan Imam At Thabrani, meriwayatkan dari Abdullah
bin Umar ra., bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah
dan para malaikat-Nya bershalawat kepda orang-orang yang makan
sahur" (hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At
Targhiib wat Tarhiib 1/519)

11. Orang yang menjenguk orang sakit.
Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ra., bahawa
Rasulullah SAW bersabda,"Tidaklah seorang mukmin menjenguk
saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70,000 malaikat untuknya
yang akan bershalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga
sare dan di waktu malam kapan saja hingga shubuh" (Al Musnad no.754,
Syaikh Ahmad Syakir berkomentar,"sanadnya shahih")

12. Seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain.
Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al Bahily ra.,
bahawa Rasulullah SAW bersabda,"Keutamaan seoramg alim atas
seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling
rendah diantara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan
semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bershalawat
kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain"
(dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Kitab Shahih At Tirmidzi
11/343)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...