Sunday, October 18, 2009

Milik Siapakah Harta Itu

Harta menurut Rasulullah s.a.w itu terbahagi kepada tiga:


Yang pertama, harta yang fana, iaitu harta yang dimakan. Harta itu setelah masuk ke dalam perut manusia akhirnya ia akan dikeluarkan menjadi najis, setelah itu tidak ada sesiapa yang hendak berbangga dengan najis itu, malah tidak ada yang hendak mendakwa sebagai miliknya lagi.

Yang kedua, harta yang akan buruk, seperti pakaian, kenderaan dan sebagainya. Semua harta tersebut akan melalui proses keusangan dan setelah ia buruk tidak ada siapa yang menghendakkinya lagi. Pakaian buruk mungkin akan menjadi lap kaki, jika kenderaan buruk akan menjadi besi karat dan terbuang.

Yang ketiganya ialah harta yang diberikan kepada manusia, sama ada dalam bentuk nafkah, sedekah dan hadiah. Harta itu adalah harta simpanan bagi seseorang. Walaupun pada zahirnya harta tersebut telah bertukar milik kerana diberikan kepada orang lain, tetapi pada hakikatnya ia adalah merupakan saham atau tabungan bagi seseorang di sisi Allah yang berupa ganjaran pahala.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...